Szkoda z ubezpieczenia

Jeśli szyba w twoim samochodzie uległa uszkodzeniu, jak najszybciej zgłoś szkodę u swojego ubezpieczyciela. Naprawę / wymianę uszkodzonej szyby możesz zrealizować z ubezpieczenia typu Auto Szyba lub Autocasco, lub z ubezpieczenia OC sprawcy.

Pamiętaj, że nawet jeżeli uszkodzenie szyby spowodowane zostało przez osobę trzecią (np. spadający kawałek lodu z naczepy), szkodę możesz zgłosić w ramach procedury „bezpośredniej likwidacji szkód” do swojego ubezpieczyciela i ten uruchomi odpowiednie procedury odszkodowawcze.

Autoszyby.pl, dzięki bezpośredniej współpracy z ubezpieczycielami zorganizuje i zagwarantuje szybką i bezgotówkową naprawę/wymianę szyby w jednym z ponad 150 specjalistycznych warsztatów. Każdy Klient może być pewny jakości nowej szyby i dokonanej wymiany/naprawy, co potwierdzamy bezterminową gwarancją na wykonywane usługi i dwuletnią gwarancją na wymieniane szyby.

Jeśli masz pytania związane ze zgłoszoną już szkodą,
skontaktuj się z naszym biurem pod nr tel. 781 000 300 lub napisz na nasz adres bok@autoszyby.pl.
Możesz też skorzystać z poniższego formularza:

Formularz zgłoszeniowy

    Administratorem danych osobowych jest Autoszyby.pl. Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi). Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że korespondencja dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. (czytaj całość: link)

      Administratorem danych osobowych jest Autoszyby.pl. Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi). Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że korespondencja dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. (czytaj całość: link)